Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

16-22 listopada 2009

W dniach 16-22 listopada Zespół Szkół Samochodowych brał udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Organizatorem Światowego Dnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
        W ramach projektu "OTWARTA FIRMA" w Zespole Szkół Samochodowych zrealizowaliśmy cykl spotkań o następującej tematyce:

 1. Własna firma
 2. Konsument
 3. Pracownik i pracodawca
 4. Finanse
 5. Marketing firmy

          Firmy współpracujące z Zespołem Szkół Samochodowych przy realizacji projektu OTWARTA FIRMA:

 • Przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczna Przemysław Kacprzak
 • Miejski Rzecznik Konsumenta Urzędu Miasta Włocławek
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku
 • Bank Ochrony Środowiska Oddział we Włocławku
 • Auto - Centrum Wątarski

16 listopada 2009r.

Prelekcję nt. Własna firma zaprezentował właściciel przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczna Pan Przemysław Kacprzak. Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 • Pomysł na biznes,
 • Zakładanie firmy,
 • Pozyskiwania środków na uruchomienie działalności

17 listopada 2009r.

Prelekcję nt. Konsument zaprezentował miejski rzecznik konsumenta Urząd Miasta Włocławek. Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 • Wpływ reklamy na decyzje konsumenckie
 • Ochrona praw konsumenta w Polsce
 • Rozstrzyganie sporów konsumenckich

18 listopada 2009r.

Prelekcję nt. Pracownik i pracodawca zaprezentował lider klubu pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku. Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - CV i list motywacyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika

Prelekcję nt. Finanse zaprezentował dyrektor dyr. ds. korporacji i finansów publicznych BOŚ Oddział we Włocławku. Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 • Jak zdobyć pieniądze na rozwój firmy
 • Rodzaje kredytów
 • Formy opodatkowania obowiązujące firmę

19 listopada 2009r.

Prelekcję nt. Marketing firmy zaprezentował dyrektor Auto - Centrum Wątorski. Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 • Badania rynku
 • Narzędzia marketingu w praktyce
 • Formy sprzedaży, kanały dystrybucji
 • Reklama w firmie
 • Budowanie strategii marketingowej
 • PR, czyli jak dbać o dobry wizerunek firmy


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.