Szkoła Nowoczesnej Edukacji Globalnej
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniach 6 - 8 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak podsumowujące dwuletni projekt "Globalnie Odpowiedzialnie Skutecznie". Jednocześnie szkołom biorącym udział w projekcie wręczono certyfikaty: "Szkoła Nowoczesnej Edukacji Globalnej" i "Lokalny Lider Nowoczesnej Edukacji Globalnej", poświadczające realizację wymaganych zadań.

Długoterminowym rezultatem projektu było przygotowanie nauczycieli i młodzieży do sprostania wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, uświadomienie i skłonienie ich do głębszej refleksji nad znaczeniem procesów i współzależności globalnych oraz przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Koordynator projektu w ZSS: mgr Oliwia Ubecka.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.