Samochodówka dla Olgi Tokarczuk
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

12 grudnia 2019 r. na cześć naszej noblistki Olgi Tokarczuk przeprowadzono interdyscyplinarne zajęcia języka polskiego.Uczennice kl.1 LoA, łącząc wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów, tworzyły bożonarodzeniowe podarki, tematycznie związane z twórczością, światopoglądem i biografią laureatki literackiej Nagrody Nobla za rok 2018.

Pierwsza część czterogodzinnych zajęć to wykorzystanie TIK-u oraz zasobów prasowych i książkowych biblioteki szkolnej do poszukiwania informacji o O. Tokarczuk oraz analiza jej noblowskiej mowy.Kolejna - to zaplanowanie oryginalnych podarunków w języku angielskim dla rówieśników z innych kontynentów. Odwoływały się one do filozofii pisarki i tematyki jej dzieł.

W trakcie podsumowania zaprezentowano przygotowane prace i podkreślono znaczenie O. Tokarczuk dla literatury polskiej oraz dumę z przyznania artystce literackiego Nobla.

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele innych przedmiotów, wspierający uczniów w ich pracy.Byli to: p. Magdalena Cześnin (nauczyciel wspierający proces edukacji), p.Agata Kurzępa (nauczyciel - bibliotekarz), p. Renata Smok (opiekun szkolnego koła plastycznego), p. Aniela Murzyńska (nauczyciel języka angielskiego), p. Arkadiusz Augustynowicz (opiekun szkolnego koła fotograficznego).

Organizator: wicedyrektor p. Katarzyna Dąbrowska.



Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.