Spotkanie z egzaminatorem WORDu
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Dnia 15 marca 2019 r. w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku, w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego we Włocławku , odbyło się spotkanie z egzaminatorem Panem Grzegorzem Matuszewskim.

Poświęcone ono było bezpieczeństwu ruchu drogowego z uwzględnieniem ruchu pieszych i rowerzystów.

W spotkaniu uczestniczyły klasy 1TSA, 1TSB, 1 TSD, 2 TSA, 2TSB.

Przedstawiciel WORD omówił sprawy związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze, odpowiedzialnością użytkowników pojazdów i pieszych oraz skutki społeczne, jakie ponosimy w związku z wypadkami drogowymi. Zwrócił uwagę zebranych na to, jak nasza wiedza i świadomość wpływa na bezpieczne poruszanie się w zmieniającej się infrastrukturze drogowej.

Spotkanie zainicjowało cykl spotkań poświęcony przepisom ruchu drogowego we włocławskiej samochodówce.

Organizator przedsięwzięcia: p. Zbigniew WasielakAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.