Projekt
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Dnia 6 lutego 2019 r. uczniowie klasy 2 LOA uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu "Wybieram swoją Europę", związanego ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Projekt ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego powinien być traktowany jako obowiązek obywatelski, mimo że jest przywilejem każdego obywatela Unii Europejskiej.

Oprócz wskazania kluczowej roli Parlamentu Europejskiego zajęcia dotyczyły Europy w świecie oraz różnorodności państw europejskich. Poprowadziły je trenerki z Fundacji im. Roberta Schumana z Warszawy, która od lat 90-tych propaguje w Polsce idee integracji europejskiej.

Po ukończonych warsztatach, wyposażeni w merytoryczną wiedzę uczniowie klasy 2 LOA będą przygotowywać projekty, w których pokażą jak ważny jest Parlament Europejski oraz zachęcać obywateli polskich do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Koordynator przedsięwzięcia: p. Bożena PiętowskaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.