ZSS dostała grant od fundacji Anwil
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W trakcie uroczystości, która odbyła się 30 listopada w budynku Centrum Kultury Browar B, ogłoszona została lista zwycięzców edycji konkursu grantowego "Uczę się z ANWILEM", popularyzującego naukę przedmiotów ścisłych wśród młodzieży. W jego ramach o dofinansowanie inicjatyw umożliwiających pokazanie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz informatyki w kreatywny sposób, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, działające we Włocławku i okolicach, a także szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W tym roku wśród szesnastu nagrodzonych znalazła się nasza szkoła z projektem, w ramach którego uczniowie dowiedzą się jak wytwarzać przedmioty w technologii 3D.

Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają nowatorską technologię wytwarzania przedmiotów. Po zrealizowaniu zajęć będą potrafili projektować modele trójwymiarowe, poznają także techniki związane z drukiem przestrzennym. Dzięki temu, że sami zaprojektują i wykonają modele oraz wydruki rozwiną umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia oraz wyciągania wniosków. Zajęcia oraz finalne efekty pracy będą rejestrowane w formie zdjęć i opisów na stronie internetowej projektu. Na koniec zajęć prace uczniów zostaną zaprezentowane w formie wystawy. Dodatkowo zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczestników projektu. Pracownia projektowania i druku przestrzennego będzie ponadto służyć wszystkim uczniom i innym zainteresowanym także po zrealizowaniu projektu.

Galeria na pomorska.plAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.