X Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Samochodowych
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniach 13 - 17. listopada uczniowie samochodówki uczestniczyli już po raz dziesiąty w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 160 krajach świata, w tym w Polsce.

W ramach X ŚTP w ZSS realizowane były następujące przedsięwzięcia:

             
Daty Tematyka spotkań Firma
13.11.

Własna firma, Finanse - procedur pozyskiwania dofinansowania na zakładanie własnej firmy. Gra edukacyjna „Chłopski biznes”.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Marketing firmy - jak zaistnieć na rynku?
„Po nitce do kłębka czyli słów kilka o myśleniu projektowym” - warsztaty.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Pracownik i pracodawca - jak podnieść swoją wartość na rynku?

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
14.11.

Własna firma - jak założyć własną firmę.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Pracownik i pracodawca - oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników - kodeks pracy.

Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
w Toruniu

Finanse - rola instytucji finansowych.

Eurobrokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Płocku

Własna firma - procedur zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Referat Ewidencji Gospodarczej UM
15.11.

Własna firma - formalne aspekty zakładania działalności gospodarczej.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
16.11.

Pracownik i pracodawca - redagowanie dokumentów aplikacyjnych; rozmowa kwalifikacyjna.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
we Włocławku

Pracownik i pracodawca - oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników. Cyberprzemoc - pogadanka.

Komenda Miejska Policji we Włocławku

Pracownik i pracodawca, Finanse -  pieniądze w praktyce.

Stowarzyszenie SFIN

Pracownik i pracodawca - oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników.

Państwowa Straż Pożarna we Włocławku

Konsument - prawa i obowiązki konsumenta.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura we Włocławku
17.11.

Finanse - system emerytalny w Polsce.

Inspektorat ZUS we Włocławku

Współorganizatorkami X Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Samochodowych były panie Jadwiga Waleczko, Małgorzata Gurtowska, Mariola Dorsz, Wioletta Klepacz, Katarzyna Bawolska, Urszula Fabijańska.

Koordynator X ŚTP w ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.