IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Samochodowych 16 - 20.X.2017r.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Samochodowych 16 - 20.X.2017r.

W dniach 16 - 20. października uczniowie samochodówki uczestniczyli już po raz dziewiąty w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

  Partnerami szkoły byli:
 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
 3. Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN" we Włocławku
 4. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku
 5. Państwowa Straż Pożarna we Włocławku
 6. Getin Noble Bank Oddział Włocławek
 7. Komenda Miejska Policji we Włocławku
 8. Sąd Rejonowy we Włocławku

W ramach OTK w ZSS realizowane były następujące przedsięwzięcia:

 1. Spotkanie uczniów klas kończących z doradcą zawodowym z CEiPM OHP nt. "Jak bezpiecznie pracować za granicą". - 16, 17,20.10.2017r.
 2. Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Planowane działania - wdrażanie uczniów do udzielania bezinteresownej pomocy i zdobywania nowych doświadczeń w ramach wolontariatu. - 17,20.10.2017 r.
 3. Projekt "Wygrane Pokolenie" - Stowarzyszenie SFIN. Warsztaty grupowe na temat ABC inwestowania, pieniądze w praktyce, rozmowa o bogactwie. - 18,20.10.2017r
 4. Lekcja przedsiębiorczości w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku nt. "Moja przyszłość - własny biznes" - konsultacje z zakresu przedsiębiorczości. - 18.10.2017 r.
 5. Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej nt. procedur naboru do służb mundurowych - straży pożarnej. Omówienie testów sprawnościowych, pisemnych, rozmowy kwalifikacyjnej i badań lekarskich potrzebnych przy naborze. - 19.10.2017 r.
 6. Finanse dla młodych - jak zarządzać własnymi pieniędzmi - spotkanie z przedstawicielami Getin Noble Bank Oddział Włocławek. - 19.10.2017 r.
 7. Spotkanie z przedstawicielem Komenda Miejska Policji we Włocławku nt. procedur naboru do służb mundurowych - policji. Omówienie czynności związanych z naborem do policji. - 20.10.2017 r.
 8. Spotkanie uczniów klas kończących z doradcą zawodowym z CEiPM OHP nt. "Poruszanie się na rynku pracy" - 20.10.2017 r.
 9. Sąd Rejonowy we Włocławku - Międzynarodowy Dzień Mediacji. Udział młodzieży w spotkaniu nt. "Masz prawo do mediacji". - 20.10.2017 r.
 10. Szkolny Konkurs "Być przedsiębiorczym na co dzień". - 20.10.2017 r.
 11. Kącik Szkolnego Ośrodka Kariery. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących ułatwienia absolwentom wejścia na rynek pracy oraz wyboru dalszego kształcenia.

Organizatorzy IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych: J. Waleczko, M. Gurtowska, , M. Dorsz, I. Ćwiklińska, W. Klepacz, K. Bawolska, U. Fabijańska, M. Mechuła.

Koordynator IX OTK w ZSS - Jadwiga Waleczko


Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej

Finanse dla młodych - jak zarządzać własnymi pieniędzmi - spotkanie z przedstawicielami Getin Noble Bank Oddział Włocławek.

Spotkanie z przedstawicielem Komenda Miejska Policji.

Spotkanie uczniów klas kończących z doradcą zawodowym z CEiPM OHP nt. "Poruszanie się na rynku pracy".

Sąd Rejonowy we Włocławku - Międzynarodowy Dzień Mediacji.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.