Dzień języków w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

28 września 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. W związku z tym dniem nauczyciele wraz z uczniami przygotowali wiele atrakcji, których celem było promowanie języków nauczanych w naszej szkole oraz kultury krajów, z których one pochodzą.

Na korytarzu przed sekretariatem ustawiono stoiska, na których uczniowie prezentowali przedmioty związane z językami nauczanymi w naszej szkole oraz z kulturą brytyjską, rosyjską i niemiecką.

Ponadto w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, na których uczniowie wybranych klas dowiedzieli się w jaki sposób korzystać z różnych słowników zarówno w formie tradycyjnej- książkowej jak i elektronicznej.

Europejski Dzień Języków Obcych uatrakcyjniły piosenki nadawane na przerwach przez radiowęzeł, wykonywane w różnych językach europejskich przez bardziej lub mniej znanych artystów.

Foto: Julian Klimaszewski - IV TiAAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.