Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 21 września 2017 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbyły się zebrania rodziców uczniów klas pierwszych.

Podczas ogólnego spotkania w sali gimnastycznej Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły.

Przedstawiono także sukcesy i osiągnięcia uczniów Samochodówki, którzy szlifują swoje zdolności podczas licznych zajęć pozalekcyjnych.

O talentach i uzdolnieniach naszych uczniów rodzice mogli przekonać się sami podczas występu szkolnych artystów z orkiestry dętej i sekcji tanecznej.

Po spotkaniu w sali gimnastycznej rodzice, wraz z wychowawcami poszczególnych klas udali się na indywidualne zebrania klasowe.


W dniu 21 września 2017 roku odbyło się zebranie rodziców uczniów klas maturalnych. Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z organizacją nauki w klasach maturalnych oraz o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania przez uczniów najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych.

Wytyczne zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przedstawiła wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.

Foto: Julian Klimaszewski - IV TiAAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.