Kurs pierwszej pomocy PCK
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 28 lutego 2017 roku 42 uczniów Samochodówki (dwuosobowe zespoły z każdej klasy) wzięło udział w elementarnym kursie pierwszej pomocy PCK.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli: opiekun szkolnego koła PCK, a zarazem pedagog szkolny Anna Grabowska- Dąbek, pielęgniarka szkolna Magdalena Duklas i uczeń klasy 3 TsA Mateusz Bartczak.

Kurs przeprowadziły dwie instruktorki pierwszej pomocy PCK: Mirosława Grabowska i Beata Gospodarowicz.

Młodzież z dużym zainteresowaniem i niezwykle aktywnie uczestniczyła w szkoleniu, czego efekty można było zobaczyć już 1 marca, kiedy to zorganizowano Ogólnoszkolny Konkurs I Pomocy w Nagłych Stanach Zagrożenia Życia.

Konkurs składał się z trzech etapów: testu wiedzy i dwóch sprawdzianów praktycznych umiejętności: resuscytacji krążeniowo - oddechowej i ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).

Młodzież z ogromnym zaangażowaniem zmagała się z kolejnymi wyzwaniami.

Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami, zaś wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu I pomocy.

    Najlepszymi okazali się:
  1. miejsce - uczniowie klasy 1 TsB: Marek Dróżdż i Mikołaj Bączkowski
  2. miejsce - uczennice klasy 1LOA: Natalia Skonieczna i Aleksandra Stawska
  3. miejsce - uczniowie klasy 3 TsA: Dariusz Ormiński i Adam Janikowski


  4. Foto: Wiktoria PaluszkiewiczAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.