Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Koszt szkolenia 1700,-zł., ale dla uczniów naszej szkoły 1150,-zł. (w tym jest cena egzaminu zewnętrznego złożonego przed egzaminatorem z UDT). Program kursu obejmuje 23 godziny teorii plus 80 godzin zajęć praktycznych. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje książeczkę spawacza oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.