'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

youtube.com

Przygotowanie do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego
w roku szkolnym 2010-2011

Scenki

Z przyjemnością prezentujemy Wam scenki pokazujące przykładowe realizacje poszczególnych zadań, jakie można spotkać na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego.

Przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów zdających maturę w roku szklonym 2010-2011, ale również dla tych którzy chcą zobaczyć, jak wyglądają typowe rozmowy dnia codziennego przeprowadzane w języku angielskim.

Scenki te przygotowane są i odegrane przez uczniów o różnych umiejętnościach językowych. Ponieważ na egzaminie ustnym kładzie się w pierwszym rzędzie nacisk na umiejętność przekazywania informacji, a drugiej kolejności na poprawność językową, uczniowie nie posiadający wrodzonych zdolności do nauki języków obcych (poprawność językowa, bogactwo leksykalne) także mają szansę osiągnąć dobre wyniki.

Prezentowane scenki pogrupowane są w 4 bloki tematyczne, wybrane z kilkunastu bloków przewidzianych na egzaminie maturalnym z języka obcego. Są to: Szkoła, Dom, Życie rodzinne i towarzyskie oraz Praca.
Każdy z tych tematów stanowi odrębny zestaw i obejmuje polecenia do trzech rozmów sterowanych (Udzielanie i uzyskiwanie informacji, Relacjonowanie wydarzeń i Negocjowanie) oraz opis ilustracji wraz z dwoma pytaniami do nich.

Struktura ustnego egzaminu z języka angielskiego w 2011 roku

 1. Wybór zestawy maturalnego i samodzielne przygotowanie się do prezentacji ustnej - czas: 5 minut
 2. Prezentacja ustna - czas: 10 minut

  Rodzaj zadania

  Punktacja

  1. Rozmowy sterowane

   

       A. Udzielanie i uzyskiwanie informacji

  3 punkty

       B. Relacjonowanie wydarzeń

  3 punkty

       C. Negocjowanie

  3 punkty

  2. Ilustracja

   

      - Opis ilustracji

  2 punkty

      - Pytanie 1

  2 punkty

      - Pytanie 2

  2 punkty

  Poprawność językowa

  5 punktów

  SUMA

  20 punkty

Informacje istotne:

 • Kolejność prezentowanych wypowiedzi jest dowolna i wybierana przez zdającego.
 • Zdający może uzyskać maksymalnie 20 punktów, w tym 15 punktów za przekazanie informacji oraz 5 punktów za poprawność językową.
 • Aby zdać, zdający musi uzyskać minimum 30 % tj. 6 punktów.
 • Zdający powinien pojawić się nie później niż 15 minut przed wyznaczonym czasem.
 • Kładziony jest nacisk na umiejętność przekazania informacji (15 punktów) oraz na poprawność językową (5 punktów).
2010-10-19 Angielski - matura ustna. Temat - Szkoła - A.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Szkoła. Rozmowy sterowane. Udzielanie i uzyskiwanie informacji.

zobacz więcej >>

2010-10-19 Angielski - matura ustna. Temat - Szkoła - B.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Szkoła. Relacjonowanie wydarzeń.

zobacz więcej >>

2010-10-19 Angielski - matura ustna. Temat - Szkoła - C.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Szkoła. Negocjowanie.

zobacz więcej >>

2010-10-19 Angielski - matura ustna. Temat - Szkoła - opis.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Szkoła. Opis.

zobacz więcej >>

2010-10-18 Angielski - matura ustna. Temat - Dom - A.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Dom. Uzyskiwanie i udzielanie informacji.

zobacz więcej >>

2010-10-18 Angielski - matura ustna. Temat - Dom - B.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Dom. Relacjonowanie wydarzeń.

zobacz więcej >>

2010-10-18 Angielski - matura ustna. Temat - Dom - opis ilustracji.

Przygotowanie do ustnej matury z języka angielskiego - poziom podstawowy. Dom. Opis ilustracji.

zobacz więcej >>


[1]


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.