Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE
Wyszukiwarka nauczycieli >>
L.P Imię i nazwisko nauczane przedmioty
1 mgr inż. Ryszard Suwałaprzedmioty zawodowe samochodowe
- dyrektor szkoły
2 mgr in Janusz Karczmarczykprzedmioty zawodowe samochodowe
- wicedyrektor
3 mgr Katarzyna Dąbrowskajęzyk polski
- wicedyrektor
4 mgr inż. Krystyna Pydainformatyka
- kierownik szkolenia praktycznego
5 mgr Agnieszka Kuchtajęzyk polski
6 mgr Katarzyna Rzepecka - Paluchjęzyk polski
7 mgr Sylwia Woźnicajęzyk polski
8 mgr Katarzyna Zasadzińskajęzyk polski
9 mgr Anna Augustynowiczjęzyk niemiecki, muzyka
10 mgr Emilia Basis ( Maślanka )język angielski
11 mgr Monika Bieniasjęzyk angielski, język rosyjski
12 dr Agnieszka Galczak - Frochjęzyk rosyjski
13 mgr Urszula Ignaczakjęzyk niemiecki
14 mgr Pawe Kubackijęzyk angielski
15 mgr in Anna Kwiatkowskajęzyk angielski
16 mgr Magdalena Moszczyńska - Pętkowskajęzyk angielski
17 mgr Aniela Murzyńskajęzyk angielski
18 mgr Urszula Puchalskajęzyk angielski
19 mgr Sylwia Skibińskajęzyk angielski
20 mgr Anna Trawińska - Jakubowskajęzyk angielski
21 mgr Karolina Wilmańskajęzyk angielski
22 mgr Dariusz Borowskihistoria, wiedza o społeczeństwie
23 mgr Jolanta Dankiewiczhistoria, geografia
24 mgr Dominika Jankowskahistoria, wos
25 mgr Anita Kaniewska - Kwiatkowskahistoria
26 mgr Dariusz Kozińskihistoria, wiedza o społeczeństwie
27 mgr Ewelina Nowakowskageografia
28 mgr Ireneusz Zajączkowskihistoria, wiedza o społeczeństwie
29 mgr Arkadiusz Augustynowiczbiologia
30 mgr Ewa Ziółkowskabiologia, chemia, rewalidacja
31 mgr Konrad Adamczewskiteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
32 mgr inż. Robert Fetermatematyka, informatyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
33 mgr Krystyna Górskamatematyka
34 mgr Renata Murawskamatematyka, informatyka
35 mgr Agnieszka Piernikowska (Wojciechowska)matematyka
36 mgr inż Rafał Rekteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
37 mgr inż Łukasz Stasinowskiteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
38 inż Przemysław Szafrańskiinformatyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
39 mgr inż Rafał Trawczyńskiteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
40 mgr Katarzyna Bychowskachemia
41 mgr Joanna Chełminiak-Kapelińskafizyka, matematyka
42 mgr Małgorzata Grzybowskafizyka, matematyka
43 mgr inż. Marek Jaworskiprzedmioty zawodowe samochodowe
44 mgr inż. Grzegorz Kluczewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
45 dr in Mariusz Koprowskiprzedmioty zawodowe samochodowe
46 mgr inż. Krzysztof Kryskaprzedmioty zawodowe samochodowe
47 mgr inż. Mirosław Matuszewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
48 mgr Kazimierz Pikosprzedmioty zawodowe samochodowe
49 mgr inż. Jerzy Tyterprzedmioty zawodowe samochodowe
50 mgr inż. Zbigniew Wasielakprzedmioty zawodowe samochodowe
51 mgr inż. Janusz Wiśniewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
52 mgr Elżbieta Borowskawychowanie fizyczne
53 mgr Maciej Borowskiwychowanie fizyczne
54 mgr Jacek Iwaniszczukwychowanie fizyczne
55 mgr Beata Matusiakwychowanie fizyczne
56 mgr Elżbieta Mikołajewskawychowanie fizyczne, rewalidacja
57 mgr Jerzy Mikołajewskiwychowanie fizyczne
58 mgr Dariusz Wierzbickiwychowanie fizyczne
59 mgr Anna Czarkowskareligia
60 mgr Zbigniew Ryniecreligia
61 mgr Mariola Ulczyckareligia
62 mgr Kasandra Witkowskareligia
63 mgr Justyna BaliczakNauczyciel wspierający proces edukacji
64 mgr Katarzyna Bawolskabezpieczeństwo i higiena pracy, przedsiębiorczość, rewalidacja
65 mgr Magdalena Cześninzajęcia rewalidacyjne
66 mgr Iwona Ćwiklińskapedagog, nauczyciel rewalidacji, socjoterapia, doradca zawodowy,nauczyciel bibliotekarz
67 mgr Mariola Dorszpedagog
68 mgr Urszula Fabijańskanauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspierający
69 mgr Patrycja GawineckaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
70 dr Anna Grabowska - Dąbekpedagog
71 mgr Małgorzata Gurtowska - Grzegórskaprzedsiębiorczość, doradca zawodowy, nauczyciel rewalidacji,
72 mgr Anna HumięckaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
73 mgr Monika JarlińskaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
74 mgr Iwona JerzyłoNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
75 mgr Anita KwiatkowskaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
76 mgr Małgorzata Mechułazajęcia rewalidacyjne
77 mgr Anna MichalakNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
78 mgr Aleksandra NawlickaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
79 mgr Renata Smokzajęcia rewalidacyjne
80 mgr Oliwia Ubeckawiedza o kulturze
81 mgr Kinga Zamerska - Rucińskanauczyciel rewalidacji
82 mgr Wioletta Klepacznauczyciel bibliotekarz
83 mgr Agata Kurzępanauczyciel bibliotekarz
84 mgr Grzegorz Augustynowiczzajęcia pozalekcyjne - opiekun zespołów muzycznych
85 mgr Andrzej Marciniakzajęcia pozalekcyjne
- opiekun orkiestry dętej
86 mgr Marcin Woźniakorkiestra
87 mgr Witold DawidekPracownie: elektrotechniki i elektroniki, diagnostyki samochodowej , zajęcia praktyczne specjalizujące, diagnosta samochodowy
- kierownik warsztatów
88 mgr Szczepan ZielińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
89 Mariusz Afeltowiczzajęcia praktyczne
90 mgr Piotr Baranowskizajęcia praktyczne
91 mgr Arkadiusz Borawskizajęcia praktyczne
92 inż Przemysław Cabanzajęcia praktyczne
93 mgr inż. Jacek Dąbrowskizajęcia praktyczne
94 mgr Edward Frydrychzajęcia praktyczne
95 inż Mirosław JasienieckiZajęcia praktyczne i specjalizujące
96 mgr Robert Jurczykowskizajęcia praktyczne
97 mgr Sławomir KlocZajęcia praktyczne i specjalizujące
98 inż. Karol KonopińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
99 mgr Sławomir Kurekzajęcia praktyczne
100 mgr Witold Majchrowiczzajęcia praktyczne
101 mgr Piotr Maleczajęcia praktyczne
102 Sławomir OborskiZajęcia praktyczne i specjalizujące,
103 mgr Marek PawlaczykZajęcia praktyczne i specjalizujące,
104 Andrzej PietrzakZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
105 inż Paweł ProszkiewiczZajęcia praktyczne
106 Bartłomiej Proszkiewiczzajęcia praktyczne
107 Ryszard RosińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
108 Marcin Smardzewskizajęcia praktyczne
109 mgr Leszek SzachewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
110 Tomasz Wiśniewskizajęcia praktyczne
111 Grzegorz WnukiewiczZajęcia praktyczne
112 Piotr WnukiewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
113 mgr Sławomir Lewandowskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
114 mgr Jacek Szymańskizajęcia praktyczne, nauka jazdy


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.