Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie
NULL) { $email="

e-mail >>

"; } echo $email; ?> 0) { echo "

Ilość wychowanków - (".$wychowankowie.") >

"; } ; ?>


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.