'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>

Zapraszam do udziału w zajęciach kółka tanecznego

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Borowska
Spotykamy się w każdy poniedziałek w godzinach 15.00, - 15.45, środa w godzinach 14.10 - 15.45 i w czwartek w godzinach 14.10 - 14.55 w sali tanecznej ZSS.

W trakcie spotkań:
Uczniowie rozwijają koordynację ruchową, wytrzymałość fizyczną, gibkość, zwinność, rytmiczność. Oprócz  sfery fizycznej na zajęciach poznają artystyczną stronę tańca.

Ćwiczymy:
taniec towarzyski - zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów naszej szkoły
taniec współczesny - zajęcia przeznaczone dla uzdolnionych dziewcząt, które tworzą zespół taneczny występujący samodzielnie lub z orkiestrą dętą
break - dance - zajęcia dla chłopców sprawnych fizycznie, z dobrą koordynacją znających podstawowe elementy akrobatyki sportowej.

Po naszych zajęciach młodzież potrafi wykorzystać wyuczone umiejętności podczas uroczystości szkolnych i prywatnych - zatańczyć na poziomie podstawowym lub średnim poznane tańce towarzyskie. Nasi uczniowie sami zorganizowali turniej break - dance`a, z udziałem większości włocławskich tancerzy, w którym zajęli czołowe lokaty. Wzięli udział również w turnieju "Młode Talenty" w Bydgoszczy, gdzie odnieśli wspaniały sukces medialny.

Dziewczęta z zespołu tanecznego tańcząc z przy orkiestrze dętej reprezentują naszą szkołę miasto i region. Na Ogólnopolskich Festiwalach Orkiestr Dętych wielokrotnie otrzymywały nagrody za choreografię czy też walory artystyczne. W szeregach naszych zespołów występują uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, Doskonale dając sobie radę w różnych formach tanecznych.

W naszej szkole w 1997r. został założony Zespół Taneczny ,,SKAT'' - prowadzony przez panią mgr Elżbietę Borowską do dziś. Zadaniem sekcji tanecznej jest uatrakcyjnienie imprez szkolnych, miejskich jak i również na skalę Polski. SKAT jest jedynym zespołem, który występuje wraz z orkiestrą dętą, która również aktywnie działa w naszej szkole. Różnorodność form prezentowanych pod względem tanecznym jest duża, między innymi tańce współczesne, blues, rock and roll, flamenco, kankan, samba, jazz, western polka, zorba a nawet hip-hop!
Zespół taneczny wyróżnia się także pod względem posiadania fantastycznych kolorowych stroi, które zawsze wywierają ogromne wrażenie na widzach. Układy taneczne są upiększane elementami takimi jak szarfy, wachlarze, wstążki, szale, pompony, kapelusze czy też laski.
Każdy rok szkolny rozpoczyna się oraz kończy bogatym występem artystycznym, gdzie obok orkiestry i wystąpień wokalnych, ,,SKAT'' ubarwia program.

Nasze tancerki:

Taniec wykonywany do piosenki: Wham! - Wake Me Up Before You Gogo
Styl: Jazz

Taniec wykonywany do piosenki: Gloria Estefan - Conga
Styl: Samba

 

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.