'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>

Zapraszam do udziału w zajęciach kółka elektronicznego "Tranzystor"

Nauczyciele prowadzący: Witold Dawidek, Krzysztof Kryska, Jerzy Tyter.

Spotykamy się:

Nauczyciel
Dzień tygodnia
Godziny
Nr pracowni
(w warsztatach szkolnych)
Witold Dawidek
Poniedziałek
13.30 - 15.00
210
Krzysztof Kryska
Czwartek
14.00- 16.00
209
Jerzy Tyter
Wtorek
15.00 - 16.30
211

Opis:
Ideą programu koła elektronicznego jest rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów. Program jest kierowany do uczniów klas zarówno szkoły zasadniczej samochodowej, jak i technikum samochodowego.

We współczesnej szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która powinna być ciągle rozszerzana. Szkoła, to instytucja, która musi być otwarta na wszelkie działania związane z wychowaniem młodych ludzi i kształtowaniem pozytywnych postaw. Zajęcia SKE "Tranzystor" wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem elektroniki, która obecna jest dzisiaj w wielu dziedzinach życia człowieka. Szczególnym aspektem zainteresowania członków SKE będzie zastosowanie elektroniki i podzespołów elektronicznych we współczesnych samochodach, w ich budowie oraz diagnostyce. Treści zajęć będą dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, tak by uczestnictwo w nich było przyjemnością, a w przyszłości stało się - być może - ciekawym hobby.

Samodzielne budowanie przez uczniów prostych oraz bardziej skomplikowanych układów elektronicznych powinno skutkować poczuciem dużej satysfakcji z rezultatów własnej pracy. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się różnymi miernikami, zestawami pomiarowymi, oscyloskopami, testerami, diagnoskopami, lutownicą transformatorową, itp. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: fizyka, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracowni elektrotechniki i elektroniki oraz wyposażenia elektrycznego samochodów.
Uczniowie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, rozwijać zainteresowania osobiste, a także będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny. Na zajęcia mogą uczęszczać wszyscy chętni uczniowie.

 

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.