'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>

Szkolne Koło PCK działa w Zespole Szkół Samochodowych pod opieką dr Anny Grabowskiej- Dąbek.

Liczy kilkudziesięciu członków i wciąż się powiększa.

Młodzież czerwonokrzyska to osoby przepełnione empatią i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi.

Działania jakie są prowadzone przez zrzeszonych w PCK to:

  • Organizowanie wielkich akcji honorowego oddawania krwi w szkole
  • Organizowanie zbiórek do puszek dla najuboższych
  • Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży
  • Walka z nałogami
  • Solidaryzowanie się z cierpiącymi na raka poprzez  zbiórkę pieniędzy na leczenie dla nich bądź honorowe oddawanie krwi
  • Organizowanie akcji profilaktycznych w szkole, wystawianie spektakli o tej tematyce dla młodzieży i decydentów miasta
  • Promowanie wiedzy z dziedziny Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Działania szkolnego koła PCK są połączone z aktywnością w szkole Ruchu Czystych Serc, który też liczy sobie wielu członków i również prowadzony jest przez dr Annę Grabowską- Dąbek.

Głównym założeniem Ruchu Czystych Serc jest tzw. "dotyk dobra", czyli "dawanie siebie innym". Do Ruchu Czystych Serc mogą przystąpić tylko osoby wolne od uzależnień, zatem te, które są przeciwne wszelkim nałogom i same są " czyste", tzn. nie palą papierosów, nie piją alkoholu i nie zażywają narkotyków.

Młodzież Ruchu Czystych Serc zajmuje się szeroko rozumianym promowaniem życia bez "sztucznych wspomagaczy". Oprócz wyżej wymienionych działań pragniemy w tym roku dotrzeć także z pomocą do domów dziecka i do hospicjum, chcemy pomagać tym, którzy są sami, opuszczeni, osamotnieni, chorzy i czują się niepotrzebni nikomu.

Dla nas najwyższą wartością w życiu jest Człowiek i właśnie Jemu poświęcamy najwięcej uwagi. Wokół Niego skupiamy nasze działania, bo Jemu chcemy pomóc żyć godnie, szczęśliwie i bezpiecznie i dlatego w miarę swoich możliwości jesteśmy wszędzie tam, gdzie ludzie nas potrzebują.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszych działań, do tej wspólnie przeżywanej radości jaką może dać tylko pomoc drugiemu człowiekowi.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.