'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>

Zapraszamy w każdy piątek od godziny 14.10 do 15.30 w sali 16 D

Prowadzący:

 • mgr inż. Andrzeja Grzywacza (spotkania odbywają się we wtorki od 14.10 do 15.00),
 • mgr inź. Wojciech Sikorski (spotkania odbywają się w poniedziałki od 8.50 do 9.35, w środyod 12.30 do 13.15),
 • mgr Zbigniewa Wasielaka (spotkania odbywają się w poniedziałki od 14.10 do 14.55),

Nauczyciele nauki jazdy:

 • mgr Sławomir Lewandowski
 • mgr Jacek Szymański

Zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień w zakresie:

 • samodzielnego śledzenia literatury technicznej (czasopisma techniczne);
 • wyszukiwania nowinek technicznych;
 • analizowania wyników pomiarów oraz obliczeń;
 • radzenia sobie w nowych okolicznościach życiowych;
 • zdrowego współzawodnictwa.

Przygotowujemy do olimpiad przedmiotowych i konkursów motoryzacyjnych. Sprawujemy merytoryczną opiekę nad uczniami rozwijającym uzdolnienia i poszerzającymi zainteresowania.

Zajmujemy się:

 • analizą testów i zadań oraz ich rozwiązywaniem wraz z uczniami;
 • lekturą artykułów zawartych w pismach motoryzacyjnych;
 • zapoznaniem uczniów z budową i zasadą działania nowoczesnych urządzeń diagnostycznych stosowanych podczas badań technicznych pojazdów;
 • przeprowadzeniem wraz z uczniami badań technicznych pojazdów samochodowych;
 • analizą wyników poszczególnych pomiarów w odniesieniu do aktualnie obowiązujących norm prawnych;

Mamy wiele osiągnięć, o których donoszą annały szkoły. Sprawdź na stronach internetowych ZSS, a następnie przyjdź na zajęcia.

ZAPRASZAMY!

I Ty możesz zostać olimpijczykiem!

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.