'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>

Nauczyciel prowadzący - mgr  Małgorzata Brzezińska              
Zajęcia w ramach kółka- środa godz. 15.00- 16.30, sala 17 C

Szkolne Koło Literackie powstało w roku 1998. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Koło prowadzi bardzo szeroką działalność, mającą  na celu upowszechnienie kultury słowa, zapoznanie z życiem kulturalnym miasta Włocławka, z twórcami regionu, ich twórczością oraz pokazanie uczniom alternatywnej drogi, którą mogą podążać w swoim  dorosłym już życiu.

Działalność obejmuje:

 • Udział młodzieży w organizowanych przez Bibliotekę Publiczną we Włocławku przy ulicy Warszawskiej , spotkaniach promujących poezję i sztukę regionu oraz twórców regionu.
 • Udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Poetów pod nazwą "Biała Lokomotywa" , odbywających się raz w roku we wrześniu w Miejskim Domu Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.
 • Organizację wieczorów poezji pod hasłem "Talent to nad sobą praca" , w czasie których młodzież Zespołu Szkół Samochodowych prezentuje swoje utwory poetyckie w obecności twórców regionu , współpracujących z naszą szkołą ( odbyły się cztery takie spotkania). Ich efektem są broszury z wierszami uczniów , noszące tytuł "Talent to nad sobą praca".
 • Uroczyste wydanie I tomiku poezji uczniów szkoły pod tytułem "Zwierciadło duszy" ( październik 2003)
 • Publikacje wierszy uczniów w dodatku do      miesięcznika literackiego "Akant" pt. "Cudne Manowce".
 • Organizowanie wieczorów poezji- montaże słowno-muzyczne promujące twórczość regionalną.
 • Zorganizowanie III Szkolnego Konkursu Poetyckiego (2009)
 • Udział w III Festiwalu Kultury Słowa organizowanym przez      PWSZ oraz Teatr Impresaryjny we Włocławku- udział w slamie poetyckim ( 2010)
 • Udział w konkursach poetyckich.
 • Udział w konkursach recytatorskich.

Zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań młodych ludzi oraz zachęcaniu do tego typu aktywności oraz pokazaniu, że we współczesnym świecie można być wrażliwym na otaczającą rzeczywistość , przelewać swoje odczucia na papier i nie należy się tego wstydzić.

ZAPRASZAMY!

Osiągnięcia

Członkowie koła biorą aktywny udział we wszystkich formach zajęć, ale najbardziej znaczące są sukcesy odnoszone przez wiele lat w konkursach poetyckich i recytatorskich. Oto niektóre z nich:

 • III miejsce w konkursie poetyckim "Młode Ptaki 2000" dla Jakuba Nowakowskiego.
 • Dwa wyróżnienia w tymże konkursie dla Mai Powęziak i Magdaleny Oleradzkiej.
 • III Miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży  "Otwórzmy Okna" dla Mai Powęziak (2000)
 • Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży "Otwórzmy Okna" dla Joanny Białach i Jakuba Nowakowskiego (2000)
 • Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży "Otwórzmy Okna" dla Kingi Zamerskiej i Małgorzaty Kuligowskiej(2002)
 • IV miejsce w I Konkursie Poetyckim zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów Polskich dla Anny Bartkowskiej (2004)
 • VII miejsce w I Konkursie Poetyckim zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów Polskich dla Katarzyny Ignaczak (2004)
 • Wyróżnienie w I Konkursie Poetyckim zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów Polskich dla Żanety Kleips (2004)
 • Wyróżnienie w II Konkursie Poetyckim zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Literatów Polskich dla Kingi Zamerskiej.
 • Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży "Otwórzmy Okna" dla Joanny Celmer I Marcina Lewandowskiego.
 • Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Dzieci i Młodzieży "Otwórzmy Okna" dla Katarzyny Ignaczak oraz Honorowe Wyróżnienie dal Marcina Lewandowskiego.
 • Awans do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w 1998r- Beata Raszewska.

 

 • Awans do eliminacji rejonowych L Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - Karina Zmędak.
 • Wyróżnienie za interpretację wiersza w Konkursie Recytatorskim im. K. K. Baczyńskiego dla Kariny Zmędak.
 • Uczennica Małgorzata Złowodzka zajmowała miejsca: III  oraz dwa razy II w kolejnych konkursach recytatorskich pod nazwą "Bądź pozdrowiona ziemio rodzinna".
 • Ponadto w tym roku , 2010, wzięliśmy udział w dwóch konkursach recytatorskich : "O księdzu Jerzym  wierszem" oraz w konkursie im. Franciszka Becińskiego , który odbył się w Domu Kultury w Radziejowie.

Oto nazwiska uczniów naszej szkoły, którzy należeli do Szkolnego Koła Literackiego "Ukryte talenty". Ich teksty były wielokrotnie nagradzane na różnych ogólnopolskich konkursach poetyckich, znalazły się również w pierwszym tomiku poezji uczniów Zespołu Szkól Samochodowych pt. "Zwierciadło duszy".

 • Magdalena Oleradzka 1995-1999
 • Anna Ciarkowska 1996- 2000
 • Jakub Nowakowski 1996-2001
 • Maja Powęziak 1998-2001
 • Kamila Szylber 1998-2001
 • Joanna Białach 1999-2002
 • Kinga Zamerska 2002-2005
 • Katarzyna Ignaczak 2000-2005
 • Joanna Celmer 2000-2005
 • Małgorzata Kuligowska 2000-2003
 • Anna  Bartkowska 2001-2004
 • Marcin Lewandowski 2002-2005
 • Żaneta Kleips 2002-2006
 • Martyna Zernow 2003-2006
 • Adam Walerowski 2003-2006
 • Karina Zmędak 2003-2006

Wśród należących do koła znaleźli się uczniowie nie tylko uzdolnieni pod względem literackim, ale również plastycznym. Oto portrety uczniów należących do  szkolnego koła literackiego, rysowane przez Kamilę Szylbert i Żanetę  Kleips.

Anna Bartkowska
Joanna Celmer
Kamila Szylbert
Kinga Zamerska
Maja Powęziak
Małgorzata Kuligowska
Marcin Lewandowski
Żaneta Kleips
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.