'; } if($br == "ie") { echo ''; } if($br == "n6") { echo ''; } if($br == "m1") { echo ''; } if($br == "n4") { echo ''; } if($br == "inna") { echo ''; } ?>

Zapraszamy
na zajęcia w każdy piątek od godziny 13.15 do 14.05 w Sali 29 D

Prowadzący mgr Marcin Latecki

Zajęcia koła fotograficznego służą:

 • Umożliwieniu młodym ludziom  odkrycia własnych talentów fotograficznych.
 • Pielęgnowaniu i rozwijaniu zainteresowań związanych z fotografią.
 • Pełniejszego i bardziej celowego korzystania z możliwości zaplecza fotograficznego i komputerowego naszej szkoły.
 • Przekonywaniu naszych wychowanków, że życiowe pasje można i trzeba realizować, zamiast rezygnować z nich.
 • Wykształceniu w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach.
 • Samorealizacji uczniów dotkniętych niepełnosprawnością.

Przygotowujemy uczniów do konkursów fotograficznych. Sprawujemy merytoryczną opiekę nad uczniami rozwijającym uzdolnienia i poszerzającymi własne zainteresowania.

Zajmujemy się:

 • Wykonywaniem zdjęć aparatami cyfrowymi.
 • Lekturą artykułów dotyczących fotografii.
 • Zapoznaniem uczniów z budową i zasadą działania nowoczesnych aparatów cyfrowych.
 • Przeprowadzeniem wraz z uczniami plenerów fotograficznych.
 • Dokumentowaniem fotograficznym wszystkich imprez szkolnych na terenie szkoły a także poza nią.

ZAPRASZAMY!

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.