Szkolny Klub Europejski "Eurobryka"     W marcu 2001 roku w Zespole Szkół Samochodowych powołano do życia Szkolny Klub Europejski Eurobryka. Został on zarejestrowany w Centralnym Biurze Integracji Europejskiej w Warszawie. Wspólna Europa to umiejętność, której musimy się nauczyć, dlatego udział w pracach Klubu wiąże się z możliwościami poznania świata, nawiązania kontaktów, zdobywania doświadczeń.

     Szkolny Klub Europejski to swobodne stowarzyszenie uczniów działających pod opieką nauczycieli.
Ich spotkania mają cel informatyczno - edukacyjny, i często przybierają formę: debat, konferencji, konkursów, szkoleń, korespondencji.

Kompleksy i obawy, uprzedzenia i stereotypy są przeszkodą na drodze do wspólnej Europy. Wiedza polskiego społeczeństwa, w tym i polskiej młodzieży, jest coraz większa, ale wciąż nie dość wystarczająca.

     Mając na względzie te problemy członkowie naszego Klubu postanowili sobie cele:

  • określić miejsce i rolę Polski i Polaków w integrującej się Europie a przede wszystkim rolę młodzieży
  • rozwijać tożsamość europejska budowaną na gruncie miłość do małej i wielkiej ojczyzny
  • ukazać proces integracji jako środka prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju kraju