HARMONOGRAM
UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
2005/2006

Strona główna

Miesiąc

Nazwa uroczystości

Forma i miejsce realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie

Termin

wrzesień 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005/06

boisko

G.Augustynowicz, A. Marciniak M. Dorsz, E. Borowska, J. Dankiewicz

01.09.2005r.

godz. 900

Rocznica września

udział w uroczystościach na terenie miasta

G. Augustynowicz, A. Marciniak, M. Dorsz

01.09.2005r.

Koncert dla rodziców

świetlica

G. Augustynowicz, A. Marciniak, E. Borowska

29 i 30.09.2005 r.

Giełda podręczników

zgodnie z ustaleniami

A. Grabowska – Dąbek, W. Babińska, K. Flaszyńska

wrzesień 2005r.

Akcja sprzątania miasta

zgodnie z ustaleniami

LTkaczyk, A.Szauksztunas-Żwinis

wrzesień 2005r.

Europejski Dzień Języków

zgodnie z ustaleniami

A. Pudlińska i pozaostali nauczyciele języków obcych

wrzesień.2005r.

październik

Dzień Edukacji Narodowej

apel / audycja

G. Augustynowicz, A. Marciniak, E. Borowska, M.Dorsz, M. Bienias

13.10.2005r.

godz. 815

Wieczór poezji

świetlica

M. Brzezińska

25.10. 2005r.

listopad

Święto Odzyskania Niepodległości

apel / audycja

J. Dankiewicz, Grzegorz i Arkadiusz Augustynowicz, A. Marciniak, M. Dorsz

10.11.2005r.

godz. 815

Dni Patrona Szkoły

konkursy, turnieje, spotkania/ audycja

wg programu

Dni Patrona Szkoły

29-30.11.2005r

grudzień

Wystrój świąteczny

przed budynkiem szkoły

D - M. Dorsz, M. Lam

B – R. Smok, A.Grabowska-Dąb

C - M. Gurtowska, U. Fabijańska

wejście główne - B.Galster, M. Bienias,

A. Kamińsa

podsumowanie

16.12.2005r.

Wigilie klasowe

sale lekcyjne

wychowawcy klas

22.12.2005r.

Koncert noworoczny

audycja

A. Filipczak, M. Bienias G. A. Augustynowicz, A. Marciniak

22.12.2005r.

styczeń

Konkurs ortograficzny

świetlica

A. Pawłowska, A.Kuchta

13.01.2006r.

WOŚP

szkoła

G. A. Augustynowicz,

E. Borowska, U. Hosa

27.01.2006r.

Konkurs historyczny

czytelnia

D. Koziński

17. 01. 2006 r.

luty

Podsumowanie pracy za

I okres 2005/2006

apel / informacja w gablotach

D Y R E K C J A

09. 02. 2006 r.

marzec

Dzień Kobiet

apel

G. Augustynowicz,

A. Marciniak, SU M.Bienias

07.03.2006r.

godz. 815

 

Konkurs matematyczny

czytelnia

J. Feter

kwiecień 2006r.

kwiecień

Rocznica Uchwalenia

Konstytucji

apel / audycja

D. Borowski, G. Augustynowicz,

A. Marciniak, A. Grabowska-Dąbek, M. Dorsz

27. 04.2006r.

Wręczenie świadectw

ukończenia szkoły

świetlica

M. Dorsz, E. Borowska, G.Augustynowicz, A.Marciniak, wychowawcy klas maturalnych i przedmaturalnych

28. 04. 2006r.

maj

Udział w Paradzie

Schumana

Teren miasta

J.Waleczko, A.Chrapkowska, B.Galster, R.Smok, G.Kluczewski, G. Augustynowicz, A.Marciniak, E. Borowska

maj 2006r.

czerwiec

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

boisko

G. Augustynowicz, E. Borowska,

A. Marciniak, M. Dorsz

30.06.2006r.

 

Spotkania teatralne

2. Audycje

teatr

radiowęzeł

E. Bajraszewska

A. Filipczak

wg ustaleń

codziennie


POWRÓT