liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją

technikum informatyczne oddział integracyjny

Witamy na stronie
Zespołu Integracyjnego

Rewalidacja

obejrzyj prezentację "Zajęcia pozalekcyjne"

Rewalidacja - oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.
W obecnych czasach rewalidacja w swym zakresie obejmuje szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej mających za cel przywrócenie w miarę możliwości jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Należy tu zróżnicować charakter oddziaływań skierowanych na osoby o niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej jak i uwzględnić ich wiek. Pewne procesy w strukturach korowych powstają jako składowa ciągu zdarzeń i oddziaływań środowiskowych jak i wychowawczych oraz emocjonalnych. W sytuacji, gdy minie już wiek, w którym te struktury w mózgu się powinny kształtować ich odtworzenie jest tylko fragmentaryczne mniej lub więcej.
Oto niektóre z metod stosowane w rewalidacji :

 • ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej
 • wczesnej integracji społecznej Marii Montessori
 • ośrodków zainteresowań O. Declory
 • wpływu osobistego
 • rozwijające aktywność własną
 • dydaktyczne
 • relaksacyjne
 • komunikacji wspierającej i wspomagającej
 • czynnościowe
 • inne metody terapeutyczne

Formy postępowania wychowawczo-terapeutycznego w procesie rewalidacji:

 • usprawnianie
 • korektura
 • kompensacja
 • indywidualizacja
 • profilaktyka
 • wspieranie i wspomaganie
  http://pl.wikipedia.org

Zajęcia rewalidacyjne w Zespole Szkół Samochodowych prowadzą:
mgr Renata Smok
mgr Monika Lamka- Czerwińska
mgr Kinga Zamerska