I Szkolna Konferencja Niepełnosprawni w pracy

 

14 grudnia 2006 r. w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się I Konferencja "Niepełnosprawni w pracy". Spotkanie odbyło się według następującego harmonogramu:

1. Inauguracja konferencji - godzina 10.00

a) Powitanie zaproszonych gości
b) Przedstawienie celu konferencji i harmonogramu spotkania

2. Przedstawienie uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły
3. Prezentacja multimedialna - klasy integracyjne w Zespole Szkół Samochodowych
4. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Pracy
5. Prezentacja zakładów pracy chronionej

a) Radio HIT - Marfix Z.P.Chr.
b) Agencja Ochrony Osób i Mienia "CERBER"
c) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BRANTA" sp. z o.o.
d) Agencja Detektywistyczna Biuro Ochrony Mienia i Osób "PATRONUS"
e) Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS"
f) Przedsiębiorstwo Prywatne "PAMELA"
g) Odzieżowo - Metalowa Spółdzielnia Inwalidów

6. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta
7. Pytania uczniów, rodziców do zaproszonych gości
8. Prezentacja prac przygotowanych przez uczniów klas integracyjnych w ramach zajęć rewalidacyjnych (kartki świąteczne i witraże)
9. Podsumowanie konferencji

a) Podziękowania zakładom pracy, przedstawicielom urzędów
b) Zachęcenie do współpracy firm w IV edycji ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości
c) Rozdawanie rodzicom ulotek informacyjnych

Celem spotkania było przedstawienie ofert włocławskich zakładów pracy chronionej oraz Urzędu Pracy i Urzędu Miasta. Założyliśmy, że zdobyte informacje pomogą wejść na rynek pracy naszym niepełnosprawnym uczniom.
Uznaliśmy, że bezpośredni kontakt pracodawcy i przyszłego pracownika (w tym również niepełnosprawnego absolwenta naszej szkoły) będzie najlepszą formą przekazania informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Ułatwi pokonanie barier mentalnych (związanych z brakiem informacji) oraz tych które wynikają z niepełnosprawności naszej młodzieży.
Zaproszeni goście prezentowali przygotowane materiały: informacje o firmach, warunki pracy w poszczególnych zakładach oraz warunki zatrudniania niepełnosprawnych. Pracownicy niepełnosprawni zatrudniani w zakładach pracy chronionej objęci są opieką lekarską, stanowiska przygotowane są odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności.
Ciekawe informacje zaprezentowali również przedstawiciele Urzędu Pracy i Urzędu Miasta. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu obdarowana została informatorami o rynku pracy i czasopismami.


Oto wypowiedzi niektórych przedstawicieli zakładów pracy chronionej:

Radio Hit - Marfix ZPChR
Radio Hit - Marfix ZPChR jest firmą prowadzącą działalność fonograficzną i poligraficzną. Wśród 27 pracowników Marfixu jest 12 osób niepełnosprawnych w różnym stopniu. Pracownicy niepełnosprawni są zatrudnieni jako introligatorzy, osoby obsługujące foliarkę , maszynę lakierującą, pracownicy kadr i księgowości, kierowcy, maszyniści offsetowi.

Radio Hit-MarfixRadio Hit-Marfix jest zakładem pracy chronionej od 28.08.1999r., od samego początku załoga zakładu to zespół ludzi zdrowych i niepełnosprawnych zintegrowanych i współpracujących ze sobą na stanowiskach pracy, a także w czasie wolnym.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Branta" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Branta" Sp. z o.o. powstało w 1990 roku, od 1993 roku jest zakładem pracy chronionej. Jesteśmy producentem odzieży mundurowej i specjalistycznej. Ogółem zatrudniamy na umowę o pracę około 40 osób, w tym 24 osoby niepełnosprawne o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne pracują w biurze i na produkcji.

Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia "CERBER" Spółka Jawna
Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia "CERBER? Spółka Jawna, od 1998 roku jest zakładem pracy chronionej. Działa w branży ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń, terenów zielonych i obiektów.
Przedstawiciel firmy szczególny nacisk położył na podniesienie i utrwalenie wiary we własne siły. Mówił o umiejętności przedstawienia wszystkich korzyści wynikających z zatrudnienia danej osoby.


Na zakończenie konferencji wręczono rodzicom uczniów niepełnosprawnych ulotki zawierające podstawowe informacje o włocławskich zakładach pracy chronionej, przydatne adresy stron internetowych oraz instytucji


Organizatorzy spotkania: Jadwiga Waleczko, Karina Flaszyńska, Wioletta Babińska, Renata Smok


administrator: Wioletta Babińska, materiały: Jadwiga Waleczko

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates