Rozmowa o Grzywnie
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Jesteśmy grupą projektową, która bierze udział w projekcie obywatelskim "Młody Obywatel" realizując ścieżkę "Reportaż po sąsiedzku". W reportażu będziemy chcieli przypomnieć historię Grzywna, ukazać miejsca z nim związane, ale przede wszystkim przedstawić osoby i ich inicjatywy, które popularyzują pamięć o Grzywnie.

Zbierając materiały do reportażu w czwartek 17 listopada br. spotkaliśmy się z p. Jolantą Dankiewicz, nauczycielką ZSS, która tematem Grzywna zajmuje się od 2001, kiedy to odsłonięty został obelisk upamiętniający tragiczne losy jego mieszkańców.

W ciągu tych kilkunastu lat podjęła wiele działań mających na celu upowszechnienie tematyki zapomnianej dzielnicy, o których nam opowiedziała. Dowiedzieliśmy się o realizacji filmu z 2004r., w którym p.Jerzy Ziółkowski, mieszkaniec Grzywna, oprowadzając po terenie dawnej dzielnicy opowiadał o jej historii, o makiecie dzielnicy wykonanej przez uczniów ZSS pod kierunkiem p. J.Dankiewicz oraz o rajdzie "Grzywno 1939 - 2014" zorganizowanym w 75-tą rocznicę pacyfikacji dzielnicy. To tylko niektóre z inicjatyw p.J.Dankiewicz, szczegółowy opis działań znajdzie się w reportażu.

Informację na stronę internetową opracowały uczennice 2aLO z grupy projektowej: Aleksandra Niewiadomska, Martyna Nowakowska, Gabriela Olkiewicz, Sandra Popielarczyk.

Opiekunem grupy projektowej "Młody Obywatel" jest p.Bożena PiętowskaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.