Spacer po Grzywnie
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W sobotę 19 listopada br. jako grupa projektowa "Młody Obywatel" uczestniczyliśmy w spacerze pod przewodnictwem p. Łukasza Linowskiego, który podzielił się swoją wiedzą na temat Grzywna. Pan Łukasz Linowski badał temat Grzywna pisząc pracę magisterską oraz jest autorem strony internetowej www.grzywno.wloclawek.pl.

Otrzymaliśmy mapy, na których zaznaczaliśmy poszczególne punkty trasy naszej wycieczki. Nasz przewodnik oprowadził nas po terenach, na których istniało przedwojenne Grzywno, a swoją opowieść dokumentował archiwalnymi zdjęciami, materiałami, schematami oraz wzmiankami z gazet. Końcowym etapem wycieczki było dotarcie na Cmentarz Komunalny, gdzie znajdują się mogiły mieszkańców Grzywna, zamordowanych podczas pacyfikacji w grudniu 1939r.

W spacerze uczestniczyła także p. wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska, a opiekę nad grupą projektową sprawowała p. Bożena Piętowska.

Informację na stronę internetową opracowały uczennice 2 LOA z grupy projektowej: Aleksandra Niewiadomska, Martyna Nowakowska, Gabriela Olkiewicz, Sandra PopielarczykAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.