VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Tegoroczna tematyka OTK brzmi "Bądź autorem swojej kariery".

Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zespół Szkół Samochodowych uczestniczy w przedsięwzięciu od samego początku, już po raz ósmy.

  Harmonogram spotkań:
 1. 17.10.2016 r. - Służby Mundurowe: straż pożarna - czy mam predyspozycje do wykonywania zawodu.
  Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej na temat procedur naboru do służb mundurowych. Omówienie testów sprawnościowych, pisemnych, rozmowy kwalifikacyjnej i badań lekarskich potrzebnych przy naborze do straży. galeria
 2. 18.10.2016 r. - Służby Mundurowe: policja - czy mam predyspozycje do wykonywania zawodu.
  Spotkanie z przedstawicielem Komenda Miejska Policji na temat procedur naboru do służb mundurowych - policji. Omówienie czynności związanych z naborem do policji. galeria
 3. 19.10.2016 r. - pogadanka z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy.
  Prezentacja ofert PUP skierowana do młodych ludzi - staże i bony na zasiedlenie. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. galeria
 4. 19.10.2016 r. - współpraca w ramach OTK z Gimnazjum nr 4 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych nt. charakterystyki zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
  Prezentacja zawodu mechanik pojazdów samochodowych młodzieży gimnazjum. Prezentacja prac uczniów wykonanych w ramach zajęć zawodu mechanik pojazdów samochodowych (samochód z podwójna kierownicą, rower z dodatkowymi przekładniami po tuningu). galeria
 5. 20.10.2016 r. - pogadanka z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
  Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Prezentacja roli doradcy zawodowego w życiu młodego człowieka. galeria
 6. 20.10.2016 r. - projekt "Wygrane Pokolenie" - Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN". Warsztaty grupowe na temat ABC inwestowania, pieniądze w praktyce. Rozmowa o bogactwie.
 7. 21.10.2016 r. - warsztaty z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
  Warsztaty na temat "Moje mocne i słabe strony".
 8. 21.10.2016 r. - rozstrzygnięcie szkolnego Konkursu "Być przedsiębiorczym na co dzień".
  Pierwszy etap konkursu to test z zakresu podstawowych wiadomości z przedsiębiorczości. Drugi etap to prezentacja multimedialna na temat. "Bądź autorem swojej kariery". galeria
  Laureaci konkursu:
  1. miejsce - Ada Kubielska, uczennica klasy 1 LoA
  2. miejsce - Patryk Walczak, uczeń klasy 1 TsB
  3. miejsce - Michał Cieśliński, uczeń klasy 1 TsA

W przedsięwzięciu będzie brać udział 27 klas.

Organizatorzy VIII OTK w Zespole Szkół Samochodowych: J.Waleczko, M.Gurtowska, M.Dorsz, I.Ćwiklińska, W.Klepacz, K.Bawolska, U.Fabijańska

Koordynator VIII OTK w ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.