Zebrania z rodzicami
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 22 września 2016 roku odbyło się zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych.

Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z organizacją nauki w klasach maturalnych oraz o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania przez zdających najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych.

Wytyczne dotyczące zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu w zawodzie przedstawiła wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.

Foto: Arkadiusz AugustynowiczAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.