Nagrody za najlepsze wyniki w nauce i 100% frekwencję.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Mija pierwszy okres roku szkolnego 2013/2014. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki wręczył uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce Nagrody Patrona.

Nagrodzeni to: Justyna Rębiałkowska z klasy III LPB i Alan Kubielski z klasy III LPC.

Ponadto wręczono wyróżnienia za wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych.

Wyróżnieni uczniowie to:

  • Dawid Łukowicz  I LOA,
  • Marek Misterski  II LOB,
  • Tomasz Szafran  I TSB,
  • Dariusz Świątkowski  1TI,
  • Radosław Grabkowski 2 TI,
  • Dawid Gawrysiak 1 CZ,
  • Mateusz Witczak 2 TSC.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!



Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.