XXXV WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - OBRONNE
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 18 maja 2012 roku odbyły się, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Zespół Szkół Samochodowych, XXXV Wojewódzkie Zawody Sportowo - Obronne Sprawni jak żołnierze - 2012.

Celem zawodów było wyłonienie mistrzów województwa kujawsko - pomorskiego w kategorii dziewcząt i chłopców oraz wyłonienie reprezentacji na zawody centralne. Rozegrano następujące konkurencje: strzelanie, bieg na orientację, rzut granatem, test sprawnościowy, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Najlepszymi drużynami turnieju okazały się reprezentacje dziewcząt (Adrianna Dziadura, Magdalena Górecka, Arleta Szymańska) i chłopców (Rafał Błaszczyk, Krzysztof Sroka, Dawid Królikowski) z Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.

XXXV ZAWODY SPORTOWO - OBRONNE Sprawni jak żołnierze - 2012

XXXV ZAWODY SPORTOWO - OBRONNE Sprawni jak żołnierze - 2012
Konkurencje.

"Strzelanie"

 • Zawodnik oddaje 3 strzały próbne oraz 5 strzałów konkursowych liczonych do punktacji.
 • Strzelanie odbywa się z karabinka sportowego do tarczy (154,4 x 112,4), z odległości 50 m, w pozycji leżącej z podpórką. Jeżeli strzelanie odbywa się z odległości 25 m wówczas tarcza jest pomniejszona.
 • Karabinek wraz z magazynkiem znajdować się będzie na stanowisku strzeleckim.
 • W Finale Centralnym zawodnicy strzelają z broni organizatora z zakrytymi przyrządami celowniczymi.
 • Zawodnik może mieć swoją lunetę.
 • Każdy zawodnik może uzyskać do 50 pkt.
 • W przypadku zdobycia przez zespoły takiej samej liczby pkt. o kolejności zespołu w klasyfikacji konkurencji decyduje większa liczba trafionych "10", "9", itd.

"Bieg na orientację"

 • Zespoły otrzymają 1 kartę startową i 1 standardową mapę do biegów na orientację, na której zaznaczone będą punkty w trzech strefach, do odnalezienia w terenie.
 • Odnalezienie punktów należy potwierdzić na otrzymanej karcie startowej. Punkty oznaczone będą lampionami w kolorze biało-czerwonym.
 • Uczestnicy startują i kończą bieg całym zespołem (liczy się czas przybycia ostatniego zawodnika zespołu).
 • Czas trwania biegu - 60 min.
 • Za odnalezienie punktów kontrolnych w poszczególnych strefach zespoły uzyskają: w pierwszej strefie (najbliższej) po 1 pkt., w drugiej strefie po 2 pkt. i w trzeciej strefie (najdalszej) po 3 pkt.
 • W razie przekroczenia limitu czasowego, zespół otrzyma 1 pkt. karny za każdą rozpoczętą minutę. Łączny czas biegu nie może przekroczyć 80 min, po tym czasie nastąpi dyskwalifikacja zespołu.
 • W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas zakończenia konkurencji.

"Podtrzymywanie życia - pierwsza pomoc przedmedyczna"

Zadania do wykonania:

 • wykonanie dwóch cykli RKO (30:2) BLS na fantomie z elektroniczna rejestracja prawidłowych uciśnięć klatki piersiowej i dwóch oddechów ratunkowych (załącznik - Karta oceny BLS),
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (załącznik - Karta oceny pozycji bezpiecznej).

Zadanie wykonuje jeden zawodnik z zespołu wylosowany przez komisję sędziowską. Punktacja odbywa się zgodnie z załączonymi kartami oceny. Ocena drużyny w tej konkurencji jest podawana bezpośrednio po jej zakończeniu. Podczas wykonywania zadań obowiązują najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.


"Test sprawnościowy"

Sposób przeprowadzenia: na komendę "Gotów" pierwszy zawodnik drużyny przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

 • 5 skłonów (dziewczęta 3 skłony) w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej (rys. a);
 • bieg zygzakiem (trzy razy chłopcy i dwa razy dziewczęta - z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki A - rys. b). W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;
 • skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem - rys. c);
 • przewrót w przód na skrzyni wzdłuż (chłopcy 4, dziewczęta 3 części skrzyni - rys. d);
 • naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce - rys. e, f);
 • obiegnięcie chorągiewki (rys. f), powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia "a", który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.

Uwaga

 • Drużyna kończy bieg w momencie powrotu na linię startu ostatniego zawodnika.
 • Test prowadzi się w linii prostej lub na obwodzie sali (placu).
 • Odległość od linii startu do chorągiewki (rys. f) 50 m.
 • W trakcie pokonywania testu zawodnicy na uwagę sędziego powtarzają dany element, aż do poprawnego wykonania.Rzut granatem

Każdy zawodnik wykonuje po 3 rzuty, poprzedzone rzutem próbnym, z którego można zrezygnować.

 • Rzuty wykonywane są z odległości 25 m (dziewczęta 20 m) mierzonej od linii rzutu do środka prostokąta granatem RG - 42 bez zapalnika, w pozycji stojącej do prostokąta 5x2 m z wykreślonym centralnie w nim prostokątem 2x1 m.
 • Upadek granatu na linii granicznej prostokąta zaliczany jest jako trafienie w cel wyżej punktowany.
 • Do punktacji wlicza się wyniki każdego zawodnika, za każde celne trafienie przyznaje się odpowiednio: 2x1 m - 3 punkty, 5x2 m - 1 punkt.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.