Dni Bezpiecznego Internetu w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Dnia 28 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się konferencja w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!" Tematem wiodącym tegorocznej konferencji było bezpieczeństwo użytkowników w sieci, zapobieganie zjawisku cyberprzemocy oraz wskazanie innych zagrożeń, na jakie jest narażony użytkownik Internetu. Podczas spotkania młodzież wysłuchała wystąpienia p. Norberta Strucińskiego - Kierownika Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji Straży Miejskiej we Włocławku, na temat: "Stop cyberprzemocy. Podstawowe zasady unikania zagrożeń w sieci; postępowanie w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy. Odpowiedzialność prawna za czyny zabronione popełnione w sieci". Pedagog Anna Grabowska - Dąbek przedstawiła młodzieży szereg zagrożeń ze strony Internetu takich jak: pornografia, pedopornografia, cyberbulling, strony propagujące agresję, przemoc wobec innych narodowości, inaczej myślących, strony sekciarskie, propagujące zbiorowe samobójstwa, nakłaniające do zażywania narkotyków, różne oblicza uzależnienia od Internetu. Organizatorem konferencji była p. Wioletta Babińska.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.