Spotkanie z absolwentami.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Karier w dniu 17 października 2011 r. w Zespole Szkół Samochodowych odbyło się spotkanie z absolwentami klas integracyjnych Liceum Profilowanego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Barbara Jastrzębska, zaproszeni absolwenci, rodzice oraz uczniowie klas integracyjnych. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie losów niepełnosprawnych absolwentów Liceum Profilowanego. Absolwenci opowiedzieli o swoich losach, edukacji i karierze zawodowej. Podczas spotkania przedstawiono raport nt. "Badania losów absolwentów klas integracyjnych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz "Prognozę losów uczniów klas maturalnych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi". Organizatorami spotkania były: Jadwiga Waleczko (Koordynator III Ogólnopolskiego Tygodnia Karier), Renata Smok, Małgorzata Gurtowska, Urszula Fabijańska i Katarzyna Bawolska.
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.