Zebrania maturalne.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 15 września 2011 roku odbyło się zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych. Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z  organizacją nauki w klasach maturalnych oraz o  działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania przez zdających najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych. Wytyczne zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przedstawiła wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska. Omówiono także szczegółowe zasady zdawania egzaminów z wybranych przez uczniów przedmiotów egzaminacyjnych oraz poinformowano o dodatkowych zajęciach jakie są prowadzone z maturzystami.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.