Nagrody za wyniki w nauce i 100% frekwencję w I semestrze.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Dobiegłkońca pierwszy okres roku szkolnego 2010/2011. Dyrektor Ryszard Suwała wtowarzystwie Wicedyrektor Barbary Jastrzębskiej i wychowawców  wręczył nagrody uczniom,  którzy wyróżnili się bardzo dobrymi ocenami iwzorową frekwencją na zajęciach lekcyjnych.
W pierwszympółroczu najlepszą okazała się Martyna Seklecka z klasy II LPC,uzyskując  średnią  5,0.  Została ona uhonorowana NagrodąPatrona I stopnia.  Wychowawcą najlepszejuczennicy w szkole jest p. Joanna Pawlicka.
Nagrody IIstopnia otrzymały:

AleksandraCzapska z klasy IIILPC (średnia ocen 4,92)  - wych.Małgorzata Gurtowska

Anna Kurzawa z klasy II LPC (średnia ocen 4,92) - wych. Hanna Kamińska

Wyróżnieniaza wzorową frekwencję otrzymali:

ŁukaszAndrzejewski  - klasa 1 TSD - wych. Piotr Wawrowski
JacekPrzybyszewski  - klasa 1 TSD - wych. Piotr Wawrowski
TomaszKwiatkowski  - klasa 4 TSD - wych. Wojciech Sikorski
Patryk Jezierski  klasa  - 1 BZ - wych. Renata Radgowska - Haor
MariuszCzapski klasa - 2 AZ - wych. Magdalena Moszczyńska-Pętkowska
Gratulujemy!!!Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.