Pamiętamy...
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

29 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i wszystkich klas zapalili symboliczne znicze pod obeliskiem upamiętniającym Pomordowanych Mieszkańców dawnej dzielnicy Włocławka - Grzywna zniszczonej w dniach 1-9 grudnia 1939 roku . P. Monika Lamka -Czerwińska oraz p. Oliwia Ubecka przypomniały młodzieży historię dzielnicy Włocławek - Grzywno.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.