Rozpoczęcie roku szkolnego 2010-2011
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

1 września 2010 roku o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/2011. Dyrektor Ryszard Suwała powitał wszystkich zebranych, życzył sukcesów w nadchodzącym roku oraz bardzo dobrych wyników w nauce. Szczególnie ciepłe słowa usłyszała młodzież rozpoczynająca naukę w "Samochodówce". Społeczność szkoły uczciła siedemdziesiątą pierwszą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod obeliskiem ku czci pomordowanych mieszkańców dzielnicy Grzywno. Uroczystość uświetnił występ szkolnych zespołów artystycznych.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.