Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 15 września 2010 roku o godz. 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców klas maturalnych.
Rodzice uzyskali niezbędne informacje na temat egzaminów zewnętrznych, jakie będą zdawać ich dzieci w roku szkolnym 2010/2011.

  • Dyrektor Ryszard Suwała poinformował o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania przez zdających najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych.
  • Regulamin zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także wymagania wytyczne dotyczące egzaminu z j. polskiego przedstawiła wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska.
  • Nauczyciele: Anna Lewandowska- Pudlińska - języki obce, Renata Murawska - matematyka i  Marek Jaworski - przedmioty zawodowe, omówili szczegółowe zasady zdawania przedmiotów egzaminacyjnych oraz poinformowali o dodatkowych zajęciach,  jakie prowadzą z maturzystami, celem uzyskania jak najlepszych wyników.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.