Dodatkowe kwalifikacje uczniów
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniach od 12.11.2009 do 27.02.2010 szkoła zorganizowała dodatkowe kursy kwalifikacyjne z obsługi wózków widłowych dla zainteresowanych uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz liceum profilowanego. 216 uczniów naszej szkoły po zdaniu egzaminu, otrzymało certyfikaty uprawniające do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym.
Szkolenie przeprowadził OŚRODEK SZKOLEŃ ORENT z Torunia.

Organizator kursu
                                                  kierownik szkolenia praktycznego Krystyna Pyda

Podziękowanie


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.