Zakończenie roku w klasach maturalnych
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 24 kwietnia 2009 roku Zespół Szkół Samochodowych pożegnał absolwentów Technikum Samochodowego, Technikum Uzupełniającego i Liceum Profilowanego. Pan Dyrektor Ryszard Suwała w swym wystąpieniu pogratulował młodzieży ukończenia szkoły oraz życzył sukcesów na egzaminach zewnętrznych. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrodzono najlepszych absolwentów. Nagrodę Patrona Szkoły II stopnia otrzymała Emilia Piechocka z klasy III LPD (średnia ocen 4,83). Ponadto wręczono 13 nagród książkowych za wyniki w nauce, 6 listów pochwalnych 21 nagród za udział w zajęciach pozalekcyjnych. Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły, życzymy uzyskania zadowalających wyników na maturze i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz sukcesów w dalszym życiu. Powodzenia!
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.