Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Dnia 11 lutego 2009 roku odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Już od godziny 8.00 uczniowie wraz z nauczycielami pisali dyktando. Jego wyniki, a tym samym Mistrza Szkolnej Ortografii wśród nauczycieli i uczniów poznamy 13 lutego 2009 r.
W związku ze świętem na wszystkich lekcjach języka polskiego odbywały się konkursy propagujące znajomość i poprawność języka ojczystego. Uczniowie wysłuchali także 10 minutowej audycji pt. Jestem Polakiem, więc dbam o czystość mowy polskiej przygotowanej przez nauczycieli języka polskiego i młodzież.
Ostatnim punktem programu obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego było zadanie dla uczniów i wychowawców klas. Ze względu na nadchodzące ferie termin realizacji tych zadań to 6 marca 2009. Zadanie polega na opracowaniu na godzinie wychowawczej regulaminu poprawnego i kulturalnego porozumiewania się w szkole. Najlepsza praca zostanie wywieszona w gablocie na korytarzu.

W piątek 13 lutego 2009 roku poznaliśmy Szkolnych Mistrzów Ortografii. Wśród nauczycieli najlepszą znajomością ortografii może pochwalić się Pani Profesor Renata Murawska i to ona została Mistrzem, a właściwie Mistrzynią Szkolnej Ortografii. Wśród uczniów triumfował Tomasz Wnuk z klasy 3LpA
Zwycięzcom gratulujemyAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.