Współpraca ZSS z Lorenc Logistic
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

8.06.21 Zespół Szkół Samochodowych podpisał umowę o współpracy z Lorenc Logistic Polska sp. z o.o. Firma objęła patronatem klasy Samochodówki kształcące w zawodach: kierowca-mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach nawiązanej współpracy uczniowie realizować będą praktyczną naukę zawodu na terenie Firmy Lorenc, uczestniczyć w wycieczkach dydaktycznych do Volvo, Schmitz i Lorenc Logistic-Serwis. Umowa obejmuje również szkolenia dla uczniów z klas patronackich, ściśle związane z zawodem, np. z defensywnej nauki jazdy, z napraw skrzyni biegów (I-schift) czy z programów diagnostycznych pojazdów ciężarowych.

Uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce Lorenc zapewnia nagrody i gadżety z katalogu utworzonego przez firmę. Ponadto szkoła zyska dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych dotyczących zajęć teoretycznych i praktycznych (zakup dostępu do platformy InterCars).

W ramach nawiązanej współpracy firma Lorenc Logistic przewiduje objęcie praktykami zawodowymi oraz stażem uczniów z klas kształcących w zawodach: technik transportu drogowego oraz technik pojazdów samochodowych.

Nawiązana współpraca umożliwi uczniom zdobycie wszechstronnych umiejętności i wiedzy z zakresu transportu drogowego, technologii naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz ułatwi zdobycie atrakcyjnej pracy we współczesnym świecie.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.