Wernisaż
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

1 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 w świetlicy szkoły odbył się wernisaż wystawy Realizacja projektu "Transport 77" w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku, który zaszczycili  znamienici goście: 

  • Pani Aleksandra Engler - Malinowska - koordynatorka międzynarodowego projektu "Transport 77" w Polsce i przedstawicielka Stowarzyszenia Transport 77,
  • Pani Małgorzata Kowalczyk - Przybytek - Dyrektor Delegatury we Włocławku Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Pani Mirosława Leszczyńska - starszy wizytator Delegatury we Włocławku Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
  • Pani  Agnieszka Białopiotrowicz  - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek oraz pani Olga Wujkowska- inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek,
  • Pani Małgorzata Wdowczyk - Wicedyrektor Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

W spotkaniu, zorganizowanym w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii przepisami, uczestniczyli rodzice, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, nauczyciele z innych włocławskich szkół, lokalne media i szkolna telewizja. 

Zaproszonym gościom zaprezentowano informacje o Stowarzyszeniu Transport 77, projekcie Transport 77 oraz jego europejskim zasięgu.

Po rocznej pracy przy projekcie swoimi refleksjami podzieliła się jego koordynatorka - wicedyrektor szkoły i nauczycielka języka polskiego - Katarzyna Dąbrowska oraz biorący w nim udział uczniowie. Opowiedzieli o tym, co dała praca nad tworzeniem biografii pani Rebecci Polacz z Konina, zamordowanej w czasie II wojny światowej w komorach gazowych Auschwitz - Birkenau po uprzednim aresztowaniu na terenie Francji. Uczniowie i koordynator projektu podkreślili znaczenie wsparcia udzielanego im przez innych nauczycieli (p.p. A. Kaniewską - Kwiatkowską, A. Murzyńską, A. Augustynowicz, K. Adamczewskiego, A. Kurzępę, W. Klepacz). Wymienili instytucje, z którymi współpracowali, wspomnieli także, że odnaleźli mieszkającą we Francji i Izraelu rodzinę pani Polacz, z którą utrzymują stały anglojęzyczny kontakt. 

Wicedyrektor szkoły i koordynator przedsięwzięcia - pani Katarzyna Dąbrowska - podkreśliła wielowymiarowość projektu - dzięki pracy nad biografią pani Rebecci Polacz- uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności opisane w kompetencjach kluczowych, ale też uwrażliwiają się na krzywdę drugiego człowieka i stają strażnikami pamięci o ofiarach Holocaustu.

W drugiej części zaproszeni goście zwiedzili przygotowaną przez uczniów wystawę, składającą się z siedmiu gablot prezentujących kolejno: założenia projektowe, inicjatywy podejmowane przez klasę 2Loa, odwiedzone wirtualnie miejsca i archiwa, efekty pracy (biografia pani Rebecci Polacz wraz z niektórymi wykorzystanymi w pracy dokumentami) oraz zdjęcia z przygotowania wystawy.

Realizacja projektu została wysoko oceniona przez zaproszonych gości,  a sama wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie zwiedzających.

O godzinie 17.00 wystawę obejrzeli rodzice uczniów klasy 2Loa. Od 2 czerwca 2021 roku wystawa będzie ustawiona w holu głównym i udostępniona społeczności szkolnej oraz środowisku lokalnemu. Wystawa będzie również dostępna wirtualnie.

Koordynatorowi projektu i uczniom klasy 2Loa serdecznie gratulujemy.

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Transport 77"

22 czerwca 2021 r. o godz. 18 30 (na Zoom) odbyła się konferencja online na temat realizacji projektu "Transport 77".

Koordynatorem projektu "Transport 77" realizowanego w Zespole Szkół Samochodowych była wicedyrektor p. Katarzyna Dąbrowska. Brali w nim udział uczniowie z klasy 2 loA pod opieką wychowawczyni p. Magdaleny Cześnin. Uroczyste podsumowanie miało miejsce 1 czerwca 2021 r. w budynku szkoły.

    Wśród osób obecnych na konferencji byli :
  • p. Aleksandra Engler - Malinowska - koordynator projektu w Polsce,
  • p. George Mayer - prezes i założyciel Stowarzyszenia Transport 77,
  • p. Julie Bronstering - przedstawicielka Memorial de la Shoah,
  • p. Serge Jackubert - członek Stowarzyszenia Convoi 77, odpowiadający za biografie opracowane przez uczniów.

Udział w konferencji to szczególne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Samochodowych za sposób realizacji projektu. Uczniowie mogli spotkać się z osobami związanymi ze Stowarzyszeniem Convoi 77 i odpowiedzialnymi za realizację projektu, poszerzyć wiedzę historyczną na temat losu Żydów w czasie II wojny światowej oraz zadać uczestnikom pytania.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.