XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

27 listopada 2020 roku rozstrzygnięto XIV edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury Konkursu oceniło kilkadziesiąt wierszy nadesłanych z całej Polski.

Wśród laureatów Konkursu znalazł się uczeń naszej szkoły -
Dawid Wojtczak z klasy 2 TSD,
który otrzymał WYRÓŻNIENIE
za wiersz "Ku przyszłości" w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Opiekunem Dawida jest pani Agnieszka Pawłowska.
Laureatowi Konkursu Poetyckiego i pani profesor serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Leon Stankiewicz (1907-1993) propagator folkloru Kujaw, założyciel Kapeli "Spod Kowala", działacz SL i PSL

Złote kłosy,
pola jak stół biesiadny równinne,
rozkołysane pieśnią,
jak moje lata dziecinne,
błękitnych jezior opasane wstęgą.

Leon Stankiewicz

Leon Stankiewicz Leon Stankiewicz urodził się 17 czerwca 1907 r. w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, w maleńkiej wsi Skibice koło Śmiłowic, obecnie gmina Choceń. Był trzynastym dzieckiem Wincentego - sołtysa wsi Skibice. Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Śmiłowicach (trzy klasy), później w Chodczu. Dalszy etap kształcenia Leon Stankiewicz rozpoczął w 1924 r. w Seminarium Nauczycielskim we Włocławku, jednak po roku naukę przerwał i osiadł na gospodarstwie w Skibicach.

W 1928 r. wstąpił do Koła Młodzieży Katolickiej w Śmiłowicach, które przynależało do Ogólnopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wicie". Był członkiem OSP Śmiłowice, w której pełnił rolę sekretarza. Należał także do Chłopskiego Związku Zawodowego w Toruniu i w Warszawie. W 1931 nr wstąpił w szeregi Stronnictwa Ludowego. W 1934 r. ożenił się z Marcjanną Markiewicz z Rakutowa, która zmarła w 1943 r. W 1940 r. został wraz z rodziną wysiedlony do miejscowości Smogorzewo w powiecie opoczyńskim.

W rodzinne strony powrócił w 1945 r. i zamieszkał w Rakutowie. Przeszedł do PSL i był aktywnym działaczem ruchu chłopskiego. Po raz drugi ożenił się w 1947 r. z Heleną Kraszewską nauczycielką z Kowala. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego dla Pracujących we Włocławku pracował w szkole w Nakonowie, później w SP w Kowalu.

Jako poeta zadebiutował dopiero w 1968 r. na antenie Polskiego Radia. Oprócz poezji jego druga pasją była muzyka ludowa Kujaw. W 1968 r. założył kapelę ludową Spod Kowala", która była znana nie tylko na Kujawach, ale również w całej w Polsce, bowiem w 1995 roku TVP nagrała pod kierownictwem Leona Stankiewicza "Wesele Kujawskie". O kapeli, o tym, co śpiewa, gra, tańczy i mówił napisał sam Stankiewicz w książce "Folklor Muzyczny Kujaw Wschodnich".

Druga książka Leona Stankiewicza "Co mi moja gwiazda gada" również poświęcona jest folklorowi Kujaw. Kapela Spod Kowala istnieje do dzisiaj, a jej repertuar, tak jak przed laty obejmuje dawne i nowsze melodie regionalne, zachowując autentyczną i oryginalna formę.

Leon Stankiewicz zmarł 24 lutego 1993 r. w Kowalu i został pochowany na miejscowym cmentarzu w rodzinnym grobowcu. Władze samorządowe Kowala nadały mu pośmiertnie (2000 r.) tytuł Zasłużony dla miasta Kowala. Od 2001 r., imię Leona Stankiewicza nosi park miejski w Kowalu.

Źródło: "Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 9 (2009) "Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.