Kampania 19 dni
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Każdego roku, przez 19 pierwszych dni listopada, Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy zawitała do Samochodówki. W tym czasie na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata rozmawia się na temat praw dziecka, jego bezpieczeństwa i wolności. Przypomina o wartościach niezbędnych do prawidłowego rozwoju i godnego życia.

Women's World Summit Foundation - organizator - zaprasza do współpracy wszystkich pragnących uczynić świat dzieci i młodzieży wolnym od przemocy. Symbolem akcji stała się pomarańczowa wstążka. To kolor ostrzegawczy i taki charakter mają prowadzone działania - ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Kto podnosi rękę na dziecko, powinien zostać potępiony. Trzeba to uświadamiać ludziom oraz zachęcać do reagowania, gdy najmłodszym dzieje się krzywda.

Akcja kończy się 19 listopada w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Koordynatorzy szkolnej akcji: p. Oliwia Ubecka i p. Anna Humięcka.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.