Realizacja projektu
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Uczniowie i uczennice klasy 2 LOA wraz z nauczycielem języka polskiego - wicedyrektor Katarzyną Dąbrowską - i przy wsparciu wychowawcy klasy, pani Magdaleny Cześnin, w listopadzie 2020 roku przystąpili do realizacji europejskiego projektu Convoi 77.

Międzynarodowe przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół średnich z 32 krajów europejskich, których obywatele, mający żydowską tożsamość, znaleźli się w Transporcie nr 77 z Francji do obozu zagłady Auschwitz - Birkenau.

Zadaniem uczniów jest odtworzenie w ciągu roku - dwóch lat biografii jeden osoby z 1310 dzieci, kobiet i mężczyzn skazanych na zagładę.

Jak czytamy na stronie internetowej projektu, zostało założone Stowarzyszenie, które zgromadziło informacje biograficzne o 400 osobach z transportu. O 900 deportowanych nie wiadomo nic, gdyż potomkowie i członkowie rodzin prawdopodobnie zginęli w czasie wojny.

Dotychczas do projektu przystąpili uczniowie i nauczyciele z 20 krajów europejskich i opracowali w ciągu czterech lat 200 biografii.

Włocławska Samochodówka jest kolejną szkołą przystępującą do przedsięwzięcia kształtującego wszystkie ustalone przez Unię Europejską kompetencje kluczowe - skuteczne porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, kształtowanie kompetencji naukowo - technicznych i informatycznych, kształtowanie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, wyposażenie w inicjatywność i przedsiębiorczość, a także wiedzę niezbędną do budowania świadomości i ekspresji kulturalnej.

Za stroną internetową Projektu transport nr 77 podajemy:

UE docenia i uznaje zaangażowanie Stowarzyszenia "Transport nr 77" w nauczaniu historii Zagłady oraz II wojny światowej. Dzięki aktywnemu udziałowi krajów europejskich w tym projekcie, młodsze pokolenia Europejczyków dowiedzą się, że zachowanie pamięci o Zagładzie ma zasadnicze znaczenie dla ochrony europejskich wartości takich jak tolerancja i otwartość.

Ambasador Emanuele GIAUFRET
Szef delegacji Unii Europejskiej w Izraelu

Strona projektu: convoi77.orgAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.