Sprzątanie Świata - Polska 2020
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

18 września 2020 roku młodzież Samochodówki dołączyła do akcji Sprzątania świata. To wspólna lekcja poszanowania środowiska, która w tym roku odbywała się już po raz 27.

Klasy 1LoA, 1LoB, 1TiA i 2LoB wraz z nauczycielami - p. Arkadiuszem Augustynowiczem, p. K. Bawolską, p. U. Fabijańską, p. P. Gawinecką, p. A. Humięcką, p. A. Kwiatkowską, p. A. Nawlicką i p. K. Zamerską - sprzątały teren wokół szkoły.

Organizatorzy: p. Arkadiusz Augustynowicz, p. Aleksandra NawlickaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.