ZSS znowu dał radę!
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W grudniu na stronie Fundacji "Anwil dla Włocławka" ogłoszona została lista zwycięzców III edycji konkursu grantowego "Uczę się z ANWILEM", popularyzującego naukę przedmiotów ścisłych wśród młodzieży. W jego ramach można było starać się o dofinansowanie inicjatyw umożliwiających pokazanie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz informatyki w kreatywny sposób. O grant mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, działające we Włocławku i okolicach, a także szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W tym roku wśród jedenastu nagrodzonych znalazła się nasza szkoła z projektem "ABC robotyki", w ramach którego uczniowie poznają jak działają roboty.

Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają nowatorskie technologie budowy i sterowania maszyn. Po zrealizowaniu zajęć będą potrafili zaprogramować robota do wykonywania konkretnych prac. Dzięki temu, że sami zbudują i zaprogramują roboty zakupione w ramach projektu, rozwiną umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia oraz wyciągania wniosków. Na koniec zajęć prace uczniów będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Roboty będą ponadto służyć wszystkim uczniom i innym zainteresowanym także po zrealizowaniu projektu.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.