Nauczyciel Samochodówki współautorem Włocławskiego Słownika Biograficznego
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Nauczyciel Samochodówki współautorem Włocławskiego Słownika Biograficznego Nauczyciel naszej szkoły - p. Dariusz Koziński - jest jednym z autorów Włocławskiego Słownika Biograficznego. Opracował m. in. biogramy członków swojej rodziny, mocno związanych z historią regionu i społecznością lokalną. Sam autor, członek Włocławskiego Towarzystwa Historycznego, jest pasjonatem wiedzy o wojnie polsko - bolszewickiej i działaniach 14 Pułku Piechoty.

Gratulujemy w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Samochodowych.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.