Rok Jana Pawła II w Samochodówce - podsumowanie działań
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Obchody Roku Jana Pawła II w naszej szkole rozpoczęły się 18 maja 2019 r. od zapoznania nauczycieli i uczniów z ideą obchodów, zaplanowania działań i stworzenia zakładki strony internetowej dokumentującej wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez społeczność szkolną zss.q4.pl/jp2.

W ramach tych aktywności:

 •  Odbył się koncert z cyklu „Pamięć i tożsamość - w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę obecności w ojczyźnie”;
 • Przeprowadzony został konkurs fotograficzny, przybliżający uczniom pielgrzymki papieża do kraju;
 • W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych młodzież poznawała Papieża Polaka jako poliglotę;
 • Przygotowano wystawę upamiętniającą pobyt Jana Pawła II we Włocławku;
 • Zapoznano młodych z widowiskiem „Wsłuchiwać się w Papieża”, włączono się w ogólnopolską akcję „Dzieło Nowego Tysiąclecia”;
 • Przeprowadzono grę terenową „Królestwo UBÓ”, w trakcie której zapoznano młodzież z nauczaniem papieskim o ubóstwie. Była to kontynuacja działań podjętych przez uczniów w ramach akcji „Tornister misyjny”;
 • Szczególny wydźwięk miał XIX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Wstańcie chodźmy”, nawołujący do podjęcia konkretnych działań;
 • W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości młodzież poznawała nauczanie Jana Pawła II o pracy poprzez tworzenie projektu klasowych gazet;
 • Podczas szkolnego happeningu, zorganizowanego w listopadzie 2019 r., uczniowie utworzyli flagi Polski, Włocławka i Watykanu, nawiązując do nauk Papieża
  Polaka i manifestując swój patriotyzm;
 • Odbyło się również spotkanie autorskie z ks. Piotrem Głowackim i p. Mirosławem Glazikiem, którzy prezentowali poezje Jana Pawła II i własną twórczość;
 • W grudniu ubiegłego roku młodzież poznała nauczanie Papieża o rodzinie, co szczególnie jednoczyło społeczność szkolną podczas wigilijnych spotkań;
 • Kolejne działanie dotyczyło nauczania o chorych;
 • Projekcja filmu „Szukałem Was” miała na celu przypomnienie uczniom niezwykłego pontyfikatu Karola Wojtyły;
 • W marcu 2020 r. młodzież poznawała teksty papieskie dotyczące informatyki i Internetu, dziedzin tak bliskich współczesnym nastolatkom.

Warto zauważyć, że do organizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć włączyli się nauczyciele różnych przedmiotów.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.